Historien bag Skovsgård Hotel

Skovsgård Hotel har eksisteret på de nuværende vilkår siden 1992. Det ejes på andelsbasis af borgerne i Skovsgård og andre, som synes ideen er værd at støtte op om.
 

Omkring 1990 var hotellet gået fallit flere gange, som det er sket for mange mindre hoteller og kroer i Danmark. Og til sidst stod det tomt og ubrugt hen. En kreds af engagerede borgere i Skovsgård fik da ideen til at reorganisere hotellet som et andelsselskab med følgende formål:

  • At sikre at der fortsat drives hotel i Skovsgård.
  • At skabe arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker som står uden for arbejdsmarkedet.
  • At danne rammen om kulturtiltag og medborgerhuslignende aktiviteter i Skovsgård.

Ideen har vist sig at være bæredygtig. I Skovsgård og omegn findes der andre socialøkonomiske virksomheder, som er udsprunget fra de samme ideer om gensidig integration : Udsatte borgere får arbejde og derved anerkendelse i et lokalsamfund, som har brug for dem.

Links til de andre virksomheder findes under Kontakt.

Idegrundlaget

Ideerne som Skovsgård Hotel er udviklet efter, har med tiden fået navnet PHIL-ideerne :
 
P for produktion, som alternativ til beskyttede værksteder, med vægt på
udviklende udfoldelse og meningsfuld beskæftigelse.
 
H for handicappet - at udviske skellet mellem forskellige handicapgrupper
- nedbryde båsesystemet - og bygge bro mellem handicappede og
normalbefolkningen.
 
I for integration - arbejde for aktiv integration i lokalområdet ved at man
som handicappet kan være med til at påtage sig nyttige arbejdsopgaver og
dermed blive anerkendt som en person med ressourcer.
 
L for lokalsamfund, bidrage til at holde liv i et hensygnende lokalsamfund.
 
Man kan sammenfatte det på denne måde: Sigtet er at give mulighed for, at mennesker med et handicap får mulighed at blive “medarbejdere” fremfor “brugere” og bliver “medborgere” i stedet for “klienter”.

Skovsgård Hotels Vedtægter

Her kan Du/I læse vores vedtægter!

Andelsselskab

Støt et lokalt projekt - tegn en andel i Skovsgård Hotel s.m.b.a.

- s.m.b.a. betyder "selskab med begrænset ansvar", det vil sige, at man som andelshaver kun hæfter med sit indskud. Man er selvfølgelig velkommen til at købe mere end en andel.

Der betales ikke udbytte, men som andelshaver har du en række fordele :

- du kan leje hotellet på forsamlingshuslignende vilkår. Du kan arrangere din fest selv og medbringe egne råvarer og drikkevarer.

- som andelshaver har du stemmeret på generalforsamlingen og kan være med til at påvirke, hvilken retning hotellet skal udvikle sig i.

Du har kun én stemme uanset andelens størrelse - du kan med partner deltage gratis i middag og evt. underholdning.

Et andelsbevis er personligt og fordelene kan ikke udnyttes af andre. Andelsbeviset kan ikke sælges, men kan i tilfælde af fraflytning eller dødsfald overdrages til ægtefælle eller børn.

Der er pt. 280 andelshavere og en andelskapital på ca. 300.000 kr.

Andele á 1000 kr. kan købes på hotellet.

Bestyrelsesmedlemmer :

Ida Leding Larsen (formand)
Gerda Nielsen
Erik Vium
Gurli Mose Pedersen
Michael Christophersen
Esben Lind
Charlotte Vodsgård Kragh
Susanne Hjort Hansen
Aage Dissing

Lejevilkår for andelshavere

Priser :
Leje af salen kr. 1500
Leje af køkken og service kr. 1000
Leje af restauranten kr. 500
Leje af alle værelser kr. 1500
Rengøring af hele hotellet kr. 1200
Leje af duge og servietter :
Se priser i det printvenlige menukort. 
 
Betingelser :
Man kan max. booke hotellet 6 måneder i forvejen.
Ved leje fra fredag til lørdag kan I disponere over hotellet fra fredag kl. 15 til lørdag kl. 9, dog skal vi have mulighed for at servere øl til kl. 18 fredag.
Ved leje af hotellet fra lørdag til søndag kan I disponere over det fra lørdag kl. 9 til søndag kl. 9.
Der må ikke leveres mad udefra af konkurrerende firmaer.
Hotellets medarbejdere må ikke hyres privat til at lave maden eller stå for festen.
Hotellet kan ikke lejes i konfirmationstiden og julefrokosttiden.
Der lejes ikke ud til 18 års fødselsdage, og hotellets ledelse har ret til at afvise et lejemål, hvis man vurderer at der ikke er taget tilstrækkelig hånd om festens forløb og gener for naboerne.
Hotellet skal afleveres ryddeligt. Dvs. der skal være vasket op, køkkenet gjort rent, flasker fjernet og gulvene fejet.