Hvem er vi?

Skovsgård Hotel drives af en stab på ca. 20 medarbejdere. Hotellet er en social økonomisk virksomhed og fungerer som arbejdsplads på særlige vilkår, for mennesker, der af forskellige grunde ikke har kunnet få fodfæste på det almindelige arbejdsmarked. Vi har en høj grad af ligeværdighed på arbejdspladsen og arbejder sammen om at få tingene til at fungere. En del har været ansat i mange år, men der kommer med jævne mellemrum nye til. Arbejdspladsen er åben for nye medarbejdere, som ønsker en meningsfuld beskæftigelse og at være en del af socialt arbejdsfællesskab.
 
Siden 2010 har vi haft en STU-uddannelse sammen med 2 andre social økonomiske arbejdspladser i området. Hotellet bruges med jævne mellemrum som praktiksted for STU elever.
 
Til større arrangementer får vi ofte hjælp af frivillige på Skovsgård Hotel, hvis du har lyst til at hjælpe som frivillig på hotellet, så kontakt os på tlf. 98 23 04 00 eller mail@skovsgaardhotel.dk 
 
Mange af hotellets medarbejdere er tilknyttet Poststrædet 2, som er et bofællesskabslignende tilbud i Skovsgård - et netværk, som støtter op i hverdagen både i forhold til individuelle behov og ved at skabe netværk om fritidslivet. Hotellet og Poststrædet 2 samarbejder tæt.
Medarbejderliste Skovsgård Hotel